Windows Server 2022

(1 đánh giá của khách hàng)

450,000

  • Bản quyền: Microsoft
  • Phiên bản: Windows Server 2022 Standard – 16 Core License Pack
  • Hạn sử dụng: vĩnh viễn
  • Bảo hành: Trọn đời thiết bị
  • Dung cho khách hàng: Doanh nghiệp

còn 675 hàng