Hiển thị tất cả 4 kết quả

Cung cấp key Windows server bản quyền các phiên bản: Windows server 2012, Windows server  2016, Windows server  2019, Windows server 2022

350,000

Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2 Standard

440,000
449,000

Windows Server 2022

Windows Server 2022

450,000